Canada 649 Resultat Lördag 28 july 2018

Canada 649 Rätt Rad

5
11
17
20
28
45
7


Canada 649 Vinstfördelning

Vinstklass Vinstandel Vinnare
6 $1,666,666.70 3
5+Bonus $69,850.90 3
5 $1,746.30 100
4 $59.50 5,580
3 $10.00 93,662
2+Bonus $5.00 83,867
2 $3.00 582,015
Garanterad prisritning $1,000,000 1