Canada 649 Resultat Lördag 30 june 2018

Canada 649 Rätt Rad

2
3
7
11
16
20
17


Canada 649 Vinstfördelning

Vinstklass Vinstandel Vinnare
6 $7,000,000 1
5+Bonus $33,673.40 6
5 $681.60 247
4 $38.80 8,245
3 $10.00 122,580
2+Bonus $5.00 77,593
2 $3.00 688,778
Garanterad prisritning $1,000,000 1