Lotto Resultat Lördag Vecka 31 2018-08-04

Rätt rad Lotto 1

1
3
4
6
8
28
31


Tilläggsnummer

17
26
29
30


Utdelning Lotto1

7 rätt 2 st 1 630 625 kr
6 rätt + tillägg 14 st 56 998 kr
6 rätt 191 st 2 437 kr
5 rätt 8 305 st 96 kr
4 rätt 114 313 st 19 kr


Rätt rad Lotto 2

3
14
17
18
21
27
33


Tilläggsnummer

9
13
28
29


Utdelning Lotto2

7 rätt 2 st 978 785 kr
6 rätt + tillägg 43 st 15 608 kr
6 rätt 237 st 1 651 kr
5 rätt 10 136 st 66 kr
4 rätt 117 475 st 16 kr